Close

ZERBITZUAK

IKASKETA TEKNIKAK

Ikasketa prozesurako beharrezko elementuak ondo bereganatuak ez dituzten adin desberdinetako ikasleentzat, abilezia, organizazio ohitura, disziplina eta hainbat urrats eskeintzean datza.

TERAPIA MIOFUNTZIONALA ETA OROFAZIALA

Hizketa eragiten duten muskuluen funtzionaltasunean sendatze, egokitze, ekidite edo rehabilitaziora zuzendutako terapia da. Irenste zailtasunak, murtxikatzean, arnasketan, hainbat malformazioetan, urritasun kognitiboetan, paralisietan, endekapenezko zailtasunetan, etab. erabiltzen da.

Patologien eskema

Lantzen ditugun patologia, zailtasuna eta trastornoen zerrenda.

1. HIZKETA NAHASTEAK

DISLALIA

Fonemen artikulazioan nahastea. Organoetan malformaziorik edo lesiorik egon gabe, zenbait fonema ahoskatzeko zailtasuna.

DISGLOSIA

Alterazio organikoen eraginez, artikulazio zailtasunak daudenean (hizketa organoetan irregulartasun anatomikoak edota horietan malformazioak daudenean gerta daiteke: erbi-ezpain, etab. esaterako).

DISARTRIA

Ahozko adierazmenean zailtasuna, hizketa mekanismoan parte hartzen duten muskuluen kontrolaren gaineko alterazioaren eraginez.

DISFEMIA (TOTELTASUNA)

Hizketa elementuen errepikapen, eten edo luzapenagatik bereizten den hitz jarioan zailtasuna.

TAQUIFEMIA

Hizketa eta lengoaiaren prozesamenduan zailtasuna; hizketa azkarra, disritmikoa, organizaziorik gabekoa eta askotan artikulazio akatsak izateagatik bereizten da.

2. AHOTS ETA ARNAS NAHASTEAK

DISFONIA

Jatorri desberdinengatik zein gaixotasunengatik, ahotsan ezohiko aldaketak.

AFONIA

Hainbat eragileengatik ahotsa desagertzea: laringitisa, noduluak, ahots kordetako polipoak, ahots korden paralisia, Edema de Reinke, errefluxu gastroesofagikoagatik gerta daiteke besteak beste.

RINOLALIA

Ahotsaren sudurreko tinbrea dakarren trastornoa; aho zapaiaren mugimenduan urritasunak daudenean, honen funtzionaltasunean zailtasunagatik, edota oklusio nasofaringeoa sortarazten duten prozesuagatik.

3. LENGOAI NAHASTEAK

LENGOAIAREN GARAPENEAN ATZERAPENA

Umearen lengoaiari dagozkion elementuetan, heltze bilakeraren geldiune edo atzerapena; adimen gaitasun, gaitasun motore, sentsorial edota harremanezkoetan alterazioak izan gabe.

AFASIA

Lengoaia barneratua izan ondoren, hau erabiltzeko ezintasun osoa edo partziala dakarren lengoaiaren nahastea da. Egoera hau, nerbio-sistema zentralaren zenbait alderditan gertatutako lesioengatik, ictus edo traumatismoagatik sortutako garun-kalteengatik gerta daiteke.

DISFASIA

Ume baten lengoaiaren sorkuntzan ematen den alterazioa, ohiko adimen eta nahaste sensoriomotor garrantzitsurik izan gabe.

MUTUTASUN SELEKTIBOA

Gizarte egoera batean edo hainbatetan, hizketaren ekiditea gertatzen denean, hitz egiteko eta lengoaia ulertzeko gaitasuna izan arren. Ohikoa gerta daiteke, umeak etxean hitz egitea eta eskolan ez, edota ezezagunekin ez hitz egitea.

ENTZUMEN ZAILTASUNAK

Entzumena galtzeagatik, ahozko lengoaian ematen den zailtasuna.

GARUN KALTEAK

Ahotsaren sudurreko tinbrea dakarren trastornoa; aho zapaiaren mugimenduan urritasunak daudenean, honen funtzionaltasunean zailtasunagatik, edota oklusio nasofaringeoa sortarazten duten prozesuagatik.

4. IRAKURKETA-IDAZKETA NAHASTEAK

IRAKURKETA-IDAZKETA NAHASTEAK

Irakurketa-idazketa prozesuak bereganatzeko/barneratzeko zailtasuna ekartzen duen ikasketan nahastea da, izaera iraunkor eta berariazko duena eta zailtasun fisiko, psikiko zein soziokulturaletan zailtasunik ez dituzten umeetan ematen da.

IRAKURKETA-IDAZKETA

Dagokion adinean irakurketa-idazketa prozesuak barneratzeko zailtasuna.

DISGRAFIA

Kaligrafia egokia egiteko zailtasuna.

DISKALKULIA

Zenbakien prozesamenduan eta matematika kalkulurako gaitasun urritza edo zailtasuna.

5. IRENSTE NAHASTEAK

EZOHIKO IRENSKETA

Irenste ekintzaren unean, mingainaren kokapen desegokiari dagokio. Honek sortzen dituen egoeren artean, hortzen desplazamendua gerta daiteke, tratamendu ortodonzikoaren beharra eraginez.

INTERPOSICIÓN LINGUAL

Mingainaren kokapen desegokia uneoro.

AHO ARNASKETA

Aho arnasketa.

6. BESTE IKASKUNTZARAKO ZAILTASUNAK

ARRETA ZAILTASUNAK ETA HIPERAKTIBITATEA (TDAH)

Arretaren mantenuan eta honen kalitatean zailtasuna, hiperaktibitatearekin edo gabe ager daitekeenik.